Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Chęciny
Data publikacji 2023-02-06
Data składania ofert 21/02/2023
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452361104 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
452122259 Roboty budowlane związane z halami sportowymi
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 4435778