„Rozszerzenie funkcjonalności systemu SIMPLE.ERP na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ”. Część 1: Wdrożenie modułu Zarządzanie Projektami Część 2: Wdrożenie modułu Budżetowanie

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wstępne ogłoszenie
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Rozszerzenie funkcjonalności systemu SIMPLE.ERP na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ”. Część 1: Wdrożenie modułu Zarządzanie Projektami Część 2: Wdrożenie modułu Budżetowanie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2023-01-19
Kod CPV 722600005 Usługi w zakresie oprogramowania
Numer przetargu 4397299