Wykonanie projektu Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2027 z perespektywą do roku 2031 oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego projektu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko

Ochrona środowiska

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie projektu Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2027 z perespektywą do roku 2031 oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego projektu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Izbica
Data publikacji 2022-12-29
Data składania ofert 15/01/2023, Godzina 10:00
Kod CPV 907000004 Usługi środowiska naturalnego
Numer przetargu 4345205