Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Odnawialne źródła energii w Gminach Blachownia, Poraj, Poczesna

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Odnawialne źródła energii w Gminach Blachownia, Poraj, Poczesna
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Blachownia
Data publikacji 2022-08-03
Data składania ofert 10/08/2022, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer korekty 4028772