Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego w istniejącym szybie w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana ŻeromskiegoSP ZOZ w Krakowie zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego w istniejącym szybie w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana ŻeromskiegoSP ZOZ w Krakowie zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2022-03-24
Kod CPV 429610000 System sterowania i kontroli
424161006 Windy
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454421008 Roboty malarskie
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453131005 Instalowanie wind
Numer wyniku 3769623