Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego – budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul. Modrzewiowa 1 z podziałem na 3 części

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego – budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul. Modrzewiowa 1 z podziałem na 3 części
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Cieszyn
Data publikacji 2022-03-16
Data składania ofert 01/04/2022
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454221002 Stolarka drewniana
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453311100 Instalowanie kotłów
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
452626904 Remont starych budynków
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452611005 Wykonywanie konstrukcji dachowych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer przetargu 3754796