Usługi niezbędne do wprowadzenia produktu na rynek ZEA

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługi niezbędne do wprowadzenia produktu na rynek ZEA
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2022-03-10
Data składania ofert 18/03/2022, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 795300008 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
794000008 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
793422005 Usługi w zakresie promocji
791000005 Usługi prawnicze
Numer przetargu 3744493