Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od ul. 11 Listopada (ze skrzyżowanie) do Alei Kasztanów (bez skrzyżowania)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od ul. 11 Listopada (ze skrzyżowanie) do Alei Kasztanów (bez skrzyżowania)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Piaseczno
Data publikacji 2022-02-25
Data składania ofert 14/03/2022
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452333208 Fundamentowanie dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332922 Instalowanie urządzeń ochronnych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332214 Malowanie nawierzchi
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer korekty 3724443