Modernizacja Sytemu Zaopatrzenia w Wodę – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja Sytemu Zaopatrzenia w Wodę – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bedlno
Data publikacji 2022-02-22
Kod CPV 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453120007 Instalowanie systemów alarmowych i anten
452521267 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451123008 Rekultywacja gleby
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
512100007 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 3718983