Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN - ETAP III

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN - ETAP III
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2022-01-07
Data składania ofert 20/01/2022, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 302333004 Czytniki kart inteligentnych
324220007 Elementy składowe sieci
324100000 Lokalna sieć komputerowa
450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
487800009 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
727100000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
722630006 Usługi wdrażania oprogramowania
791321009 Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego
Numer przetargu 3640820