„ROZBUDOWA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O. – ROZBUDOWA I NADBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO”.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „ROZBUDOWA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O. – ROZBUDOWA I NADBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Korfantów
Data publikacji 2021-12-13
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
452151008 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
452151486 Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych
452133161 Roboty instalacyjne związane z przejściami
452113105 Roboty budowlane w zakresie łazienek
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 3592933