Rozwój infra. lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gm. uzdrowiskowych w. Podkarpackiego. Rozbudowa i wyp. ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - etap II

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Rozwój infra. lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gm. uzdrowiskowych w. Podkarpackiego. Rozbudowa i wyp. ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - etap II
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Horyniec-Zdrój
Data publikacji 2021-12-13
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
452121409 Obiekty rekreacyjne
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 3592789