„BUDOWA STREFOWEJ PRZEPOMPOWNI WODY PRZY UL. KRASICKIEGO W GNIEWIE”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „BUDOWA STREFOWEJ PRZEPOMPOWNI WODY PRZY UL. KRASICKIEGO W GNIEWIE”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gniew
Data publikacji 2021-10-29
Data składania ofert 15/11/2021
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3506261