„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno w podziale na części ”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno w podziale na części ”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łopuszno
Data publikacji 2021-08-10
Data składania ofert 25/08/2021
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer przetargu 3360722