Ubezpieczenie mienia, OC i komunikacji Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Ubezpieczenia

Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Ubezpieczenie mienia, OC i komunikacji Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdynia
Data publikacji 2021-07-20
Data składania ofert 28/07/2021, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 665100008 Usługi ubezpieczeniowe
665160000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
665161001 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
665150003 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
665154007 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
665141100 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
665121003 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer przetargu 3326511