Przebudowa dwóch istniejących zjazdów na posesji RCKiK w Białymstoku wraz z dostawą i wymianą systemu parkingowego.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa dwóch istniejących zjazdów na posesji RCKiK w Białymstoku wraz z dostawą i wymianą systemu parkingowego.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Białystok
Data publikacji 2021-07-14
Data składania ofert 29/07/2021
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 349963008 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
349260004 Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych
450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
519000001 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
Numer przetargu 3318657