Wdrożenie technologii SDA na potrzeby dostępu w obiektach KGP do usług audio-wideo sieci OST 112

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Wdrożenie technologii SDA na potrzeby dostępu w obiektach KGP do usług audio-wideo sieci OST 112
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-07-06
Data składania ofert 06/08/2021, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 324280009 Modernizacja sieci
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
722680001 Usługi dostawy oprogramowania
Numer przetargu 3303323