Dostawa sond molekularnych i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych z dzierżawą analizatora i urządzeń pomocniczych do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i automatycznych oznaczeń RNA

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa sond molekularnych i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych z dzierżawą analizatora i urządzeń pomocniczych do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i automatycznych oznaczeń RNA
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-06-25
Data składania ofert 27/07/2021, Godzina 07:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
Numer przetargu 3286981