Przebudowa dróg

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa dróg
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wołów
Data publikacji 2021-04-27
Data składania ofert 12/05/2021
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324525 Roboty odwadniające
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer przetargu 3213701