Remont i rewaloryzacja elewacji Pałacu Prezydenckiego

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont i rewaloryzacja elewacji Pałacu Prezydenckiego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-03-29
Data składania ofert 07/04/2021, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454430004 Roboty elewacyjne
454421204 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
452621208 Wznoszenie rusztowań
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer przetargu 3185173