Przebudowa i częściowa rozbiórka budynku cielętnika oraz rozbiórka i budowa zadaszenia nad stołem paszowym

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg niepubliczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i częściowa rozbiórka budynku cielętnika oraz rozbiórka i budowa zadaszenia nad stołem paszowym
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Krowiarki
Data publikacji 2021-03-15
Data składania ofert 26/03/2021, Godzina 14:00
Kod CPV 452132005 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer przetargu 3174037