Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gminy Fajsławice

Ciepłownictwo

Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gminy Fajsławice
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Fajsławice
Data publikacji 2021-02-16
Data składania ofert 01/03/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
093311009 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
425111105 Pompy grzewcze
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311100 Instalowanie kotłów
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453143200 Instalowanie okablowania komputerowego
453123103 Ochrona odgromowa
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3155057