Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania 5.3 realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania 5.3 realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Tarnów
Data publikacji 2021-01-22
Data składania ofert 05/02/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452312007 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451123008 Rekultywacja gleby
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
716322009 Usługi badania nieinwazyjnego
Numer przetargu 3140350