EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II

Ciepłownictwo

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Szczebrzeszyn
Data publikacji 2021-01-05
Data składania ofert 25/01/2021, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 093000002 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
093300001 Energia słoneczna
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
093311009 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
093100005 Elektryczność
442120009 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
441120008 Różne konstrukcje budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453210003 Izolacja cieplna
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
724130008 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
Numer przetargu 3131048