Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Białystok
Data publikacji 2020-10-13
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 300000009 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
302300000 Sprzęt związany z komputerami
302374003 Akcesoria do wprowadzania danych
302372702 Torby na komputery przenośne
302340008 Nośniki do przechowywania
302331507 Napędy dysku optycznego
302321005 Drukarki i plotery
302313000 Monitory ekranowe
302132007 Komputer tablet
302131006 Komputery przenośne
310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
314000000 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
324000007 Sieci
324200003 Urządzenia sieciowe
323200002 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
429000005 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
429620007 Urządzenia drukujące i graficzne
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
489000007 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
486200000 Systemy operacyjne
483000001 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
Numer wyniku 3027292