„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie - Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie - Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-10-01
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452140000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
452121722 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 3012175