Usługi pełnienia fukncji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługi pełnienia fukncji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Inowłódz
Data publikacji 2020-08-21
Data składania ofert 27/08/2020, Godzina 00:00
Kod CPV 715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer przetargu 2960993