Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn."Przebudowa wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących UKW, przy ulicy Bośniackiej 3 w Bydgoszczy, wraz zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem”

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn."Przebudowa wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących UKW, przy ulicy Bośniackiej 3 w Bydgoszczy, wraz zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-12
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 2952858