Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2020-05-07
Data składania ofert 18/06/2020, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452322004 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
452322200 Roboty budowlane w zakresie podstacji
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451200004 Próbne wiercenia i wykopy
451220008 Próbne wykopy
451210001 Próbne wiercenia
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713250002 Usługi projektowania fundamentów
713230008 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej
713231009 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712450007 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
Numer przetargu 2847693