Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1393 wyników.
Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 06/04/2020 16/04/2020, godz. 14:00 opolskie
Wykonywanie usług w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych Licytacja 06/04/2020 08/05/2020, godz. 09:00 świętokrzyskie
Monitoring poinwestycyjny makrofauny dennej (makrozobentosu) Zapytanie ofertowe 06/04/2020 17/04/2020, godz. 13:30 pomorskie
Świadczenie usług Ornitologa - obserwatora Zapytanie ofertowe 05/04/2020 14/04/2020 zachodniopomorskie
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach działania 2.3.2 POIR „Bon na innowacje", polegającej na opracowaniu czyszczarki łańcuchowej z miernikiem przepływu wody oraz z pasem transmisyjnym do stacji kompresyjnej wraz z stacją kompresyjną Zapytanie ofertowe 04/04/2020 13/04/2020 wielkopolskie
Zakup usługi badawczo – rozwojowej w ramach projektu „Innowacyjne metody opracowywania konstrukcji opakowaniowych i wytwarzania uszlachetnionych opakowań uwzględniające zmiany właściwości technicznych tektury wraz z wprowadzeniem nowoczesnych, ekologicznych alternatyw materiałowych oraz autorskich urządzeń wspomagających procesy technologiczne w przemyśle opakowaniowym” Zapytanie ofertowe 03/04/2020 14/04/2020 wielkopolskie, Leszczyński
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa wiaduktu k/m Bełczna w ciągu drogi woj. nr 148 w km 8+050 Wynik 03/04/2020 - zachodniopomorskie
Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce –Nadzór Wodny Łomża i Nadzór Wodny Zambrów Przetarg publiczny TED 03/04/2020 07/05/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Analiza przyrodnicza Zapytanie ofertowe 02/04/2020 14/04/2020, godz. 15:30 Miasto Szczecin
Opracowanie w formie raportu dotyczące kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 3 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) Zapytanie ofertowe 02/04/2020 10/04/2020 Polska
Czynna ochrona żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym – obserwacje samic i zabezpieczanie złóż jaj w 2020 roku Przetarg publiczny BZP 02/04/2020 10/04/2020, godz. 09:00 lubelskie
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej – Uzupełnienie stanu wiedzy w obszarze Natura 2000 Kargowskie Zakola Odry PLH080012 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlis... Przetarg publiczny TED 02/04/2020 12/05/2020, godz. 08:00 lubuskie
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres 2022–2031 dla N. Oborniki wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000 oraz opracowania siedliskowego dla N. Gniezno Wynik 02/04/2020 - wielkopolskie
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku – Nadzoru Wodnego w Mońkach Przetarg publiczny TED 02/04/2020 06/05/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 Przetarg publiczny TED 02/04/2020 05/05/2020, godz. 06:00 podkarpackie
Opracowanie ekspertyz przyrodniczych – Inwentaryzacja enklaw 3 obszarów Natura 2000 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” Przetarg publiczny TED 02/04/2020 11/05/2020, godz. 07:00 lubuskie
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003 – kumak nizinny Wynik 02/04/2020 - kujawsko-pomorskie
Usługa analiz poziomu kortykosteronu w nieinwazyjnych próbach biologicznych pochodzących od głuszców wraz z interpretacją wyników, realizowana w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Funduszu Leśnego. Przetarg publiczny BZP 02/04/2020 20/04/2020, godz. 10:00 podlaskie
Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Końskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wynik 02/04/2020 - Polska
Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego do wykonania w 2020 roku w obwodzie ochronnym Wiry i Jeziory Wynik 02/04/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.