Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1566 wyników.
Wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli wierzbowych w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” Przetarg publiczny BZP 08/07/2020 16/07/2020, godz. 14:00 pomorskie
Budowa parku sensoryczno-przyrodniczego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego Zapytanie ofertowe 08/07/2020 23/07/2020, godz. 00:00 opolskie
Wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, pomiarów ruchu, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 08/07/2020 15/07/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Wykonanie badań szczegółowych jakości gleby i ziemi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) dla dz. nr ew. 1/40 obręb 136 w Bydgoszczy oraz wykonanie badań jakości wód podziemnych dla dz. nr ew. 1/40, 1/81, 1/84 i 1/86 obręb 136 w Bydgoszczy Przetarg publiczny BZP 08/07/2020 16/07/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapytanie ofertowe 08/07/2020 17/07/2020, godz. 00:00 małopolskie
Przeprowadzenie oceny jakości zapachowej powietrza na obszarach przyległych do zakładów: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie, BYŚ Wojciech Byśkiniewicz oraz ArcelorMittal Warszawa Wynik 08/07/2020 - Polska
Adaptacja ekspozycji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej wraz z ogrodem dydaktycznym Wynik 08/07/2020 - Polska
Przeprowadzenie monitoringu susłów perełkowanych na stanowiskach zajmowanych przez kolonie zwarte będących siedliskiem kolonii zwartych susłów perełkowanych, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. Wynik 08/07/2020 - Polska
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie dzielnicy Bielany wraz z usługą dokarmiania ptaków w 2020 r do 30.06.2021 r. Wynik 08/07/2020 - Polska
Utrzymanie rzek i urządzeń na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Przetarg publiczny TED 08/07/2020 10/08/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów, podrostów, koszenie – łąki trzęślicowe w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” Przetarg publiczny TED 08/07/2020 12/08/2020, godz. 07:00 świętokrzyskie
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na trzy części Wynik 08/07/2020 - mazowieckie
Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Zapytanie ofertowe 07/07/2020 17/07/2020, godz. 10:10 opolskie
Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych (5 obszarów Natura 2000: Mętne PLH220061, Ostoja Masłowiczki PLH220062, Rynna Dłużnicy PLH220081, Sporysz PLH220064, Wynik 07/07/2020 - pomorskie
Realizacja zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody: Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Jezioro Liwia Łuża, Wyspa na Jeziorze Bierzwnik oraz Wielki Bytyń, Cisy Tychowskie, Torfowisko Toporzyk Przetarg publiczny TED 07/07/2020 06/08/2020, godz. 08:00 zachodniopomorskie
15 Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych (2 obszary Natura 2000: Dolina Słupi PLH220052, Nowa Brda PLH220078) Wynik 07/07/2020 - pomorskie
Opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przetarg publiczny TED 07/07/2020 10/08/2020, godz. 08:00 małopolskie
14 Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych (3 obszary Natura 2000: Jezioro Krąg PLH220070, Ostoja Borzyszkowska PLH220079, Ostoja Zapceńska PLH220057) Wynik 07/07/2020 - pomorskie
Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie – etap II, część II - Wykonanie usługi związanej z oznakowaniem ścieżek oraz dostawą budek dla nietoperzy Wynik 07/07/2020 - Polska
Modernizacja oraz dostawa wraz z montażem infrastruktury służącej ukierunkowaniu ruchu turystycznego oraz zabezpieczeniu gleby w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2020 r Wynik 07/07/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.