Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znaleziono 1156 wyników.
Czyszczenie separatora ropopochodnych i studzienek kanalizacyjnych Zapytanie ofertowe 11/08/2022 16/08/2022, godz. 16:00 dolnośląskie
Czyszczenie separatora i kanalizacji Zapytanie ofertowe 11/08/2022 16/08/2022, godz. 12:00 małopolskie
Wykonanie usługi odbioru, transportu, wywozu oraz utylizacji odpadów w postaci odcieków z 32 szt. szczelnych zbiorników na gnojowicę Zapytanie ofertowe 11/08/2022 23/08/2022, godz. 10:00 mazowieckie
Czyszczenie separatora ropopochodnych Zapytanie ofertowe 11/08/2022 16/08/2022, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Konserwacja i serwis oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii urządzeń przepompowni ścieków oraz stacji agregatów prądotwórczych Wynik 10/08/2022 - pomorskie
Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek Wynik 10/08/2022 - kujawsko-pomorskie
WYBRANIE, ZAŁADUNEK, ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU ORAZ CZYSZCZENIE REAKTORA BIOLOGICZNEGO W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE Przetarg publiczny BZP 10/08/2022 22/08/2022 łódzkie
„Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz ze wszystkimi elementami na autostradzie A2 na odc[...] Korekta 10/08/2022 17/08/2022, godz. 11:00 łódzkie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 7 Monitoring sieci Korekta 09/08/2022 16/08/2022, godz. 10:00 łódzkie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wysokie- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,76 kWp i 30,72 kWp w miejscowości Wysokie Przetarg publiczny BZP 09/08/2022 18/08/2022 lubelskie
CZYSZCZENIE i KONSERWACJA KANAŁÓW i ROWÓW OTWARTYCH, ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH oraz URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH należących do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Olsztynie Wynik 09/08/2022 - warmińsko-mazurskie
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” Przetarg publiczny BZP 08/08/2022 25/08/2022 świętokrzyskie
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków Przetarg publiczny BZP 08/08/2022 02/11/2022 kujawsko-pomorskie
MODERNIZACJA 12 PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Korekta 08/08/2022 19/08/2022, godz. 09:00 pomorskie
Odprowadzanie ścieków z Zakładu Karnego w Czarnem Wynik 08/08/2022 - pomorskie
Usługa odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów oraz powierzchni utwardzonych obiektów należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wynik 08/08/2022 - wielkopolskie
Zagospodarowanie 5 000 Mg osadów ściekowych odwodnionych mechanicznie z Zakładu „Pruszków”. Wynik 08/08/2022 - mazowieckie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 7 Monitoring sieci Korekta 05/08/2022 12/08/2022, godz. 10:00 łódzkie
Transport komunalnych osadów ściekowych Licytacja 05/08/2022 11/08/2022, godz. 11:15 świętokrzyskie
Wykonanie usługi czyszczenia osadników, separatorów, kratek i studzienek ściekowych oraz tras kanalizacyjnych i przykanalików wraz z wywozem i utylizacją wybranego osadu Przetarg niepubliczny 05/08/2022 16/08/2022, godz. 09:30 mazowieckie

Wyświetlony profil jest ustawieniem standardowym.
Podczas aktywowania darmowego testu wybieramy standardowy profil lub tworzymy nowy, według odpowiednich słów kluczowych, fraz, kodów CPV czy województw.