Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 654 wyników.
Odbiór i przetwarzanie odwodnionego ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego powstającego w GOS ŁAM Wynik 27/10/2021 - łódzkie, kujawsko-pomorskie
Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Przetarg publiczny TED 27/10/2021 25/11/2021, godz. 10:00 podlaskie
Świadczenie usług w zakresie pobierania próbek wraz z transportem i przeprowadzania badań laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów, gazów...(pełna nazwa post. w SWZ) Przetarg publiczny TED 27/10/2021 29/11/2021, godz. 10:30 wielkopolskie
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodach: 19 08 01 skratki oraz 19 08 02 zawartość piaskowników powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie Przetarg publiczny TED 27/10/2021 03/12/2021, godz. 09:15 małopolskie
Całoroczne kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Mosina do węzła Leszno Zachód Przetarg publiczny TED 27/10/2021 01/12/2021, godz. 10:00 wielkopolskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon Wysoki Brzeg w Jaworznie Przetarg publiczny TED 27/10/2021 30/11/2021, godz. 10:00 śląskie
Czyszczenie studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczenie wpustów ulicznych i odcinków kanałów deszczowych na terenie Dzielnicy Włochy Wynik 26/10/2021 - mazowieckie
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie infiltracji Przetarg niepubliczny 26/10/2021 09/11/2021, godz. 00:00 kujawsko-pomorskie
Czyszczenie separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp. Przetarg publiczny BZP 26/10/2021 05/11/2021 lubuskie
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra Wynik 25/10/2021 - zachodniopomorskie
Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych Przetarg publiczny BZP 25/10/2021 03/11/2021 śląskie
Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych Licytacja 25/10/2021 29/10/2021, godz. 14:00 śląskie
Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO Przetarg niepubliczny 25/10/2021 03/11/2021, godz. 09:00 śląskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w podziale na 5 części Inna informacja 25/10/2021 15/11/2021, godz. 11:15 małopolskie
USŁUGI CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH ( SEPARATORÓW, SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH, TŁUSZCZU, SKROBI, OSADNIKÓW PIASKOWNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ Przetarg publiczny TED 25/10/2021 24/11/2021, godz. 08:00 zachodniopomorskie
Zimowe utrzymanie ulic, dróg, parkingów, chodników i przystanków na terenie gminy Rudna Przetarg publiczny BZP 22/10/2021 29/10/2021 dolnośląskie
„Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.” Wynik 22/10/2021 - łódzkie
Obsługa podczyszczalni- stacji dezynfekcji zakaźnych ścieków szpitalnych Wynik 22/10/2021 - małopolskie
Odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem do miejsca przetwarzania metodą odzysku w procesie R3. Wynik 22/10/2021 - śląskie
Sukcesywny wywóz osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, Przetarg publiczny TED 22/10/2021 23/11/2021, godz. 12:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.