Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 717 wyników.
Usuwanie awarii, monitoring i czyszczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i cieplnej Zapytanie ofertowe 07/08/2020 20/08/2020, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie Gdyni, Bolszewa i Wejherowa Licytacja 07/08/2020 26/08/2020, godz. 10:00 pomorskie
Dostawa, montaż, serwis i demontaż zestawu zaplecza sanitarnego - przenośnego kontenera sanitarnego wraz zabezpieczeniem Licytacja 07/08/2020 11/08/2020, godz. 11:00 pomorskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Wynik 07/08/2020 - Polska
Wywóz nieczystości stałych z siedzib jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego Wynik 07/08/2020 - Polska
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci piasku (kod 19 08 02) oraz skratek (kod 19 08 01) z Oczyszczalni Ścieków w Świerklańcu Wynik 07/08/2020 - Polska
Czyszczenie separatorów i osadników na drogach gminnych w Nowym Dworze Mazowieckim Licytacja 06/08/2020 18/08/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych i nieczystości stałych wstępnie posegregowanych z jednostek Politechniki Warszawskiej niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Warszawy; nr postępowania: ZP.U.SE.31.2020. Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 18/08/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Usługa wydobycia i odwodnienia osadów ściekowych w szacunkowej ilości do 5000 m3 z dna stawów fakultatywnych zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków w Laskach Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 24/08/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Wynajem kontenerowego węzła sanitarnego Licytacja 05/08/2020 12/08/2020, godz. 12:20 pomorskie
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE WRAZ Z TRANSPORTEM KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Przetarg niepubliczny 05/08/2020 12/08/2020, godz. 11:00 łódzkie
Remont zasuwy łączącej separatory (11111133) Licytacja 05/08/2020 06/08/2020, godz. 14:33 opolskie
Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla Przetarg publiczny BZP 05/08/2020 13/08/2020, godz. 09:30 podkarpackie
Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów wraz z udostępnianiem pojemników na odpady w zakresie 8 części: Część 1 – wywóz odpadów komunalnych – SOI HRUBIESZÓW; Część 2 – wywóz odpadów komunalnych – SOI JAWIDZ – m. Jawidz; Część 3 – wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych (biomasy) – SOI LUBLIN; Część 4 – wywóz odpadów komunalnych – SOI ZAMOŚĆ – m. Sitaniec Wolica; Część 5 – wywóz odpadów komunalnych – SOI ZAMOŚĆ – m. Łabunie Reforma; Część 6 – wywóz odpadów komunalnych – SOI ZAMOŚĆ – m. Zamość; Część 7 – wywóz i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG Zamość; Część 8 – wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek pochodzących z mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Jawidz oraz Bezwola. Przetarg publiczny BZP 05/08/2020 13/08/2020, godz. 11:00 lubelskie
„Wsparcie eksperckie – doradztwo w trakcie realizacji badań w ramach projektu p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (branże: chemiczna oraz gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja) – pierwsza edycja badań” Zapytanie ofertowe 05/08/2020 13/08/2020 Polska
Dotyczy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych Wynik 05/08/2020 - mazowieckie
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji podległych Komendzie Stołecznej Policji na terenie miasta stołecznego Warszawy. Wynik 04/08/2020 - Polska
Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Złotowie Wynik 04/08/2020 - Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Przetarg publiczny BZP 04/08/2020 12/08/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wywóz nieczystości stałych Licytacja 04/08/2020 18/08/2020, godz. 10:00 Miasto Warszawa

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.