Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 699 wyników.
Wydobycie i zagospodarowanie osadu z dekarbonizacji wody o kodzie 19 09 03, ze zbiornika ścieków poregeneracyjnych nr 1 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy Inna informacja 26/02/2021 10/03/2021, godz. 10:00 Bydgosko-toruński, Miasto Warszawa
Obsługa, serwis i konserwacja oczyszczalni ścieków i przepompowni. Przetarg publiczny BZP 25/02/2021 09/03/2021 zachodniopomorskie
KONSERWACJA KANALIZACJI BURZOWEJ NA TERENIE MIASTA PASŁĘK Wstępne ogłoszenie 25/02/2021 - warmińsko-mazurskie
Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń wodnych (separatory i osadniki) Licytacja 25/02/2021 08/03/2021, godz. 11:11 pomorskie
Utrzymanie drożności i czyszczenie sieci kanalizacyjnej Zapytanie ofertowe 25/02/2021 03/03/2021, godz. 10:00 śląskie
Dostawa przepompowni ścieków sanitarnych Licytacja 25/02/2021 08/03/2021, godz. 10:00 dolnośląskie
DOSTAWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH Licytacja 25/02/2021 08/03/2021, godz. 10:00 dolnośląskie
Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęk Wstępne ogłoszenie 24/02/2021 - warmińsko-mazurskie
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie 18 – wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów – 01/PN/2021 Wynik 24/02/2021 - Słupski
Odbiór nieczystości płynnych Zapytanie ofertowe 24/02/2021 08/03/2021, godz. 12:00 opolskie
Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na 7 części) Wynik 23/02/2021 - śląskie, Sosnowiecki, Kielecki
Dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków do i z budynków, obiektów oraz lokali zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w latach 2021–2024. Wynik 23/02/2021 - śląskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych Przetarg niepubliczny 23/02/2021 05/03/2021, godz. 12:00 dolnośląskie
Odbiór i przetwarzanie partii 2500 ton komunalnych osadów ściekowych Licytacja 22/02/2021 03/03/2021, godz. 10:00 wielkopolskie
Przetarg nieograniczony na odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mie... Wynik 22/02/2021 - Rzeszowski
Czyszczenie sieci wodociągowej Przetarg niepubliczny 20/02/2021 09/03/2021, godz. 10:00 śląskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na 4 części Inna informacja 19/02/2021 23/03/2021, godz. 10:00 pomorskie
Odbiór odpadów skratki, zawartości piaskowników, osadów ściekowych Zapytanie ofertowe 19/02/2021 01/03/2021, godz. 10:15 mazowieckie
Przegląd i naprawa wskazanych przydomowych oczyszczalni ścieków Zapytanie ofertowe 19/02/2021 05/03/2021, godz. 12:00 śląskie
Wywóz i zagospodarowanie przez odzysk metodą R3 i R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych Licytacja 19/02/2021 05/03/2021, godz. 12:00 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.