Utrzymanie kanalizacji i podobne - ogłoszenia

przetarg usługi czyszczenia kanałów, czyszczenie zbiorników, płukanie instalacji, udrażnianie rur, przetargi udrażnianie kanalizacji, czyszczenie rur, czyszczenie rurociągów, przetarg na czyszczenie kanalizacji

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 446 wyników.
1. Bieżące utrzymanie rowu deszczowego „Potoku Głęboka” na odcinku 1823 mb od wiaduktu kolejowego na oś Kombatantów do ujścia rzeki San oznaczonego numerami ewidencyjnymi 5-2810, 4-3118, 4-3128, 4-2963/2, 4-2963/1, 4-2961/1, 4-2961/2 polegające na dwukrotnym w ciągu roku 2020 wykonaniu prac konserwacyjnych. 2. Konserwacja rowu R-R w korycie „Starego Sanu” na odcinku 2 480 m w m. Jarosław Obręb 3 działka nr 195/3 w km 1+760-3+210, działki nr 195/1, 1188 w km 3+280-4+310 oraz rowów bocznych R-1 w km 0+000-0+260, R-2 w km 0+000-0+260 w m. Jarosław działki 1249/1 i 1236. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 27/05/2020 podkarpackie
Usługi opróżniania i transport wraz z dostarczeniem do oczyszczalni ścieków, nieczystości płynnych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 26/05/2020 05/06/2020, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
„Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym” Wynik 25/05/2020 - Polska
„Udrażnianie koryt cieków i kanałów na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Chojnicach w podziale na części” Przetarg publiczny TED 25/05/2020 26/06/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola Przetarg publiczny TED 25/05/2020 25/06/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Czyszczenie kanałów ogólnospławnych znajdujących się na obszarze działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania Inna informacja 25/05/2020 24/06/2020, godz. 07:45 mazowieckie
Świadczenie usługi związanej z udrażnianiem kanalizacji sanitarnej, czyszczeniem zbiorników przepompowni ścieków i zbiorników Zapytanie ofertowe 23/05/2020 29/05/2020, godz. 13:30 łódzkie
Prace utrzymaniowe na obiektach zbiornika wodnego Jeziorsko - opracowanie dokumentacji Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 11:15 wielkopolskie
Konserwacja rowów komunalnych na terenie Miasta Kobyłka w 2020 r. Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej pozostających w utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz z opracowaniem geoportalu ww. sieci rowów. Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 11:00 mazowieckie
„Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, z podziałem na 25 zadań”– nr postępowania 048/20 Wynik 22/05/2020 - Polska
Wykonanie usługi oczyszczenia wnętrza zbiorników Zapytanie ofertowe 21/05/2020 05/06/2020, godz. 15:00 lubelskie
„USŁUGA KONSERWACJI, UTRZYMANIA, NAPRAWY I KONTROLI OKRESOWYCH URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH, WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z CZĘŚCI TERENU WAT” Przetarg publiczny BZP 21/05/2020 03/06/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Przegląd i czyszczenie układów podczyszczania ścieków deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2020-2022 Przetarg publiczny BZP 21/05/2020 29/05/2020, godz. 11:45 wielkopolskie
Utrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej na Zbiorniku Świnna Poręba Przetarg publiczny BZP 21/05/2020 01/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Utylizacja mazutu i czyszczenie zbiornika magazynowego mazutu przeznaczonego do likwidacji w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku Przetarg publiczny TED 20/05/2020 01/06/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Przegląd i czyszczenie separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie na lata 2020–2022 – 6 części Inna informacja 20/05/2020 27/05/2020, godz. 09:50 zachodniopomorskie
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice Przetarg publiczny BZP 19/05/2020 27/05/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Oczyszczanie separatorów kanalizacji i krat ściekowych RDW Zamość Wynik 19/05/2020 - Polska
Czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku Przetarg publiczny BZP 19/05/2020 27/05/2020, godz. 10:00 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.