Utrzymanie dróg - ogłoszenia

przetarg sprzątanie ulic, przetargi zamiatanie dróg, utrzymanie chodników, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4167 wyników.
Zimowe (ZUD) i letnie (LUD) i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 09:00 dolnośląskie
Świadczenie usług sprzątania terenu zewnętrznego obiektów Ośrodka Kultury Morskiej i Żurawia dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 pomorskie
Świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz dróg gminnych i wewnętrznych oraz innych usług w zakresie zleconym przez Gminę Wólka. Wynik 29/05/2020 - Polska
Utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2020 roku, w podziale na 2 części: – część I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2020 roku”, – część II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2020 roku”. Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 09:00 śląskie
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń. Wynik 29/05/2020 - Polska
Konserwacja, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia drogowego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2020 – z podziałem na zadania Wynik 29/05/2020 - Polska
„Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy” Wynik 29/05/2020 - Polska
Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez Nieruchomości –Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich. Wynik 29/05/2020 - Polska
Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach Wynik 29/05/2020 - Polska
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 4: „Pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i zieleńców w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1.1.2021 do 30.4.2022. Przetarg publiczny TED 29/05/2020 06/07/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Sprzątanie pasów drogowych pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części Przetarg publiczny TED 29/05/2020 10/07/2020, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia” Przetarg publiczny TED 29/05/2020 01/07/2020, godz. 11:00 łódzkie
Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości na terenach zieleni Przetarg publiczny TED 29/05/2020 03/07/2020, godz. 06:00 małopolskie
Wykonanie usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów wraz z placami zabaw i strefami aktywności na terenie miasta Bielska-Białej Wynik 29/05/2020 - śląskie
2020/S 043-101839 Wynik 29/05/2020 - małopolskie
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze dzielnicy Białołęka Wynik 29/05/2020 - mazowieckie
Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Wynik 29/05/2020 - lubelskie
Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 tj. zwalczanie śliskości nawierzchni i odśnieżanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej Wynik 29/05/2020 - lubelskie
Utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego terenów zewnętrznych niezabudowanych, będących w zarządzie Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu (część 1–5) Przetarg publiczny TED 29/05/2020 14/07/2020, godz. 07:00 śląskie
„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” w okresie 1.3.2020–28.2.2021 – podzielone na 6 zadań/części Wynik 29/05/2020 - dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.