Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1660 wyników.
Wykonanie działań ochronnych w obszarach Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą: wprowadzenie rośliny żywicielskiej – krwiściągu lekarskiego. Wynik 04/09/2020 - opolskie
Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384, ul. Batalio... Inna informacja 04/09/2020 17/09/2020, godz. 07:00 dolnośląskie
Rozbiórka tam bobrowych oraz wszelkich przetamowań i zatorów na rzekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Radomiu w podziale na 6 części Wynik 04/09/2020 - mazowieckie
Realizacja zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody: Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem, Karsiborskie Paprocie, Mszary Tuczyńskie, Grądowe Zbocze, Dolina Pięciu Jezior, Golcowe Bagno Wynik 04/09/2020 - zachodniopomorskie
Realizacja działań ochronnych określonych w PZO dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Karaska PLH 140047 w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...) Wynik 04/09/2020 - mazowieckie
Wykonanie opracowania pn. „Wdrażanie w Polsce dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych” Przetarg publiczny BZP 03/09/2020 14/09/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie oceny dendrologicznej drzewa pomnikowego rosnącego Licytacja 03/09/2020 11/09/2020, godz. 15:24 wielkopolskie
Wykonywanie zabiegów ochrony czynnej na terenie Rezerwatu Przetarg publiczny BK 03/09/2020 14/09/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
„Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 31 grudnia 2018 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: OLR.I.6224-22/08/B udzielonej przez Starostę Niżańskiego dnia 31.12.2008 r. na: 1./ przekroczenie mostem rzeki Rudnia w km 11+510 w m. Groble-Jeżowe, w km 21+592 drogi wojewódzkiej Nr 861, 2./ wykonanie odcinkowego remontu koryta rzeki Rudnia wraz z zabezpieczeniem brzegów w km 11+485 – 11+535, 3./ odprowadzenie do rzeki Rudnia oczyszczonych wód opadowych z powierzchni przebudowywanego mostu” Przetarg publiczny BZP 03/09/2020 11/09/2020, godz. 09:30 podkarpackie
Wykonanie opracowania: analizy porealizacyjnej dla trzech zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ciągu dróg wojewódzkich w Województwie Łódzkim Przetarg publiczny BZP 03/09/2020 11/09/2020, godz. 10:00 łódzkie
Przegląd zadrzewienia Zapytanie ofertowe 03/09/2020 17/09/2020, godz. 00:00 lubuskie
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rudzkiej i ulicy Gliwickiej, łączącej ścieżkę rowerową po wałach z rezerwatem Łężczok – etap II” Przetarg publiczny BZP 03/09/2020 11/09/2020, godz. 11:30 śląskie
Usługa polegająca na czyszczeniu i utrzymaniu drożności rynien na obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wynik 03/09/2020 - Polska
Obsługa instalacji uzdatniania wody basenowej oraz utrzymanie w czystości niecek basenowych w Krytej Pływalni AWF we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 Wynik 03/09/2020 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa jazu w km 31+350 rz. Huczwa w m. Malice, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie. Wynik 02/09/2020 - Polska
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - Usługa wykonania operatów wodnoprawnych wraz z instrukcją gospodarowania wodą Wynik 02/09/2020 - Polska
„Ochrona zieleni zabytkowego parku w Reptach – Tarnowskich Górach, wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewu” Wynik 02/09/2020 - Polska
Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 02/09/2020 11/09/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zapytanie ofertowe 02/09/2020 09/09/2020, godz. 00:00 podlaskie
Utrzymanie śródlądowych wód płynących na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - 7 części Wynik 02/09/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.