Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1652 wyników.
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Miasta Grajewo, Miasta Szczuczyn, Gminy Rajgród i Gminy Radziłów, wraz prognozami oddziaływania na środowisko dla niektórych obrębów Wynik 14/09/2020 - Polska
Weryfikacja występowania 12 gatunków ptaków jako przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002 Wynik 14/09/2020 - Polska
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego Wynik 14/09/2020 - lubelskie
Opracowanie programu przeciwdziałania niedoborowi wody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu Inna informacja 14/09/2020 30/09/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie prac hydrotechnicznych, w szczególności regulowanie poziomu zwierciadła wód gruntowych poprzez udrożnienie rowów melioracyjnych i cieku w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedl... Przetarg publiczny TED 11/09/2020 25/09/2020, godz. 07:00 małopolskie
Przywrócenie siedliska do naturalnej postaci poprzez usunięcie istniejących krzewów, krzewinek oraz koszenie Przetarg publiczny TED 11/09/2020 14/10/2020, godz. 07:00 dolnośląskie
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLН280052 w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach (...) Przetarg publiczny TED 11/09/2020 21/10/2020, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII – Nadzór Wodny w Bartoszycach Przetarg publiczny TED 11/09/2020 14/10/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Wykonanie: Ścieżki edukacyjnej "WYSPA GIER" ("Ekosystem lasu" oraz "Sprawność Ekolog") Zapytanie ofertowe 11/09/2020 16/09/2020, godz. 12:30 podkarpackie
Usługa opracowania dokumentacji dotyczącej poprawy akustyki w sali głównej, kameralnej i prób orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej po wykonaniu audytu akustycznego Wynik 11/09/2020 - Polska
Czynna ochrona muraw i łąk w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 Wynik 11/09/2020 - Polska
Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Wynik 11/09/2020 - mazowieckie
Opracowanie planu zadań ochronnych (koordynacja + ekspertyzy przyrodnicze) dla obszarów Natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001, Ostoja nad Baryczą PLH020041, Ostoja nad Baryczą Wynik 11/09/2020 - dolnośląskie
Zlecenie ekspertyz przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 oraz Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 Wynik 11/09/2020 - dolnośląskie
Usługa wykonania działania z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Dolinka” i jego otoczeniu Inna informacja 11/09/2020 24/09/2020, godz. 08:30 wielkopolskie
„Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód rzeki Odry jazami Januszkowice, Krępa, Krapkowice i Zawada wraz ze złożeniem wniosków o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych” Przetarg publiczny TED 11/09/2020 20/10/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Rekultywacja terenów trawników w Toruniu poprzez nasadzenie roślin ozdobnych. Przetarg publiczny BZP 11/09/2020 02/10/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody Przetarg publiczny BZP 11/09/2020 22/09/2020, godz. 10:00 opolskie
Waloryzacja i inwentaryzacja cennych drzew wraz ze wskazaniem odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych Zapytanie ofertowe 11/09/2020 21/09/2020, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
„CZYNNA OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO I KRAJOBRAZOWO OBSZARÓW ZPKWŚ – USUWANIE SAMOSIEWÓW DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY – BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI” Przetarg publiczny BZP 11/09/2020 21/09/2020, godz. 10:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.