Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1660 wyników.
Wykonanie: Ścieżki edukacyjnej "WYSPA GIER" ("Ekosystem lasu" oraz "Sprawność Ekolog") Zapytanie ofertowe 11/09/2020 16/09/2020, godz. 12:30 podkarpackie
Usługa opracowania dokumentacji dotyczącej poprawy akustyki w sali głównej, kameralnej i prób orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej po wykonaniu audytu akustycznego Wynik 11/09/2020 - Polska
Czynna ochrona muraw i łąk w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 Wynik 11/09/2020 - Polska
Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Wynik 11/09/2020 - mazowieckie
Opracowanie planu zadań ochronnych (koordynacja + ekspertyzy przyrodnicze) dla obszarów Natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001, Ostoja nad Baryczą PLH020041, Ostoja nad Baryczą Wynik 11/09/2020 - dolnośląskie
Zlecenie ekspertyz przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 oraz Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 Wynik 11/09/2020 - dolnośląskie
Usługa wykonania działania z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Dolinka” i jego otoczeniu Inna informacja 11/09/2020 24/09/2020, godz. 08:30 wielkopolskie
„Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód rzeki Odry jazami Januszkowice, Krępa, Krapkowice i Zawada wraz ze złożeniem wniosków o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych” Przetarg publiczny TED 11/09/2020 20/10/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Rekultywacja terenów trawników w Toruniu poprzez nasadzenie roślin ozdobnych. Przetarg publiczny BZP 11/09/2020 02/10/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody Przetarg publiczny BZP 11/09/2020 22/09/2020, godz. 10:00 opolskie
Waloryzacja i inwentaryzacja cennych drzew wraz ze wskazaniem odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych Zapytanie ofertowe 11/09/2020 21/09/2020, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
„CZYNNA OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO I KRAJOBRAZOWO OBSZARÓW ZPKWŚ – USUWANIE SAMOSIEWÓW DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY – BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI” Przetarg publiczny BZP 11/09/2020 21/09/2020, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW) wraz z metodykami Wynik 11/09/2020 - mazowieckie
Opracowanie dok. proj. dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku Iwaniska–Klimontów–Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km (Budowa obw. Klimontowa)” Wynik 11/09/2020 - świętokrzyskie
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLН280052 w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach (...) Wynik 11/09/2020 - warmińsko-mazurskie
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie V – Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim Wynik 11/09/2020 - mazowieckie
„Badanie powietrza na potrzeby projektu przemysłowego dla Elektrociepłowni Gdyńskiej w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże" Przetarg publiczny TED 11/09/2020 14/10/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Usługa koszenia roślinności wraz z usunięciem biomasy w obszarach Natura 2000. Przetarg publiczny TED 11/09/2020 14/10/2020, godz. 07:00 wielkopolskie
Wykonanie prac hydrotechnicznych, w szczególności regulowanie poziomu zwierciadła wód gruntowych poprzez udrożnienie rowów melioracyjnych i cieku w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedl … Przetarg publiczny TED 11/09/2020 25/09/2020, godz. 08:00 małopolskie
Budowa systemu pomiaru i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza (systemu monitoringu jakości powietrza) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Mieście Dęblin” Przetarg publiczny BZP 11/09/2020 21/09/2020, godz. 11:00 lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.