Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1652 wyników.
„Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych: Opole, Prudnik, Krapkowice będących w administracji Zarządu Zlewni w Opolu” Przetarg publiczny TED 21/09/2020 28/10/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania pn. „WykonanieIV części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485" Wynik 21/09/2020 - Polska
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP” na terenie N-ctwa Pomorze. Przetarg publiczny TED 21/09/2020 22/10/2020, godz. 07:00 Polska
„Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: I. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – koszenie w latach 2020-2022 II. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 III. murawa koło Mętna – koszenie w latach 2020-2022 IV. murawa koło Mętna – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 V. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – koszenie w latach 2020-2022 VI. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 VII. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w roku 2020 VIII. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w roku 2020 IX. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w roku 2020 Przetarg publiczny BZP 21/09/2020 29/09/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Stworzenie automatycznego systemu poboru i badań jakości wód Zapytanie ofertowe 21/09/2020 06/10/2020, godz. 10:00 pomorskie
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim – na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 (...) – II części Wynik 21/09/2020 - lubelskie
Utrzymanie rzek i urządzeń na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Wynik 21/09/2020 - mazowieckie
Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na nieruchomościach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki Wynik 21/09/2020 - Polska
Prace konserwacyjno-utrzymaniowe na potoku Budzówka w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki w km 0+000 – 3+300 Przetarg publiczny TED 21/09/2020 22/10/2020, godz. 07:00 mazowieckie
Wykonanie projektu: pomocy dydaktycznej pt. „Przyrodnicza skrzynka edukacyjna Poleskiego Parku Narodowego - Sekrety zwierząt Wynik 18/09/2020 - Polska
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – koszenie, wycinanie odrośli z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy w obrębach: Lipsk, Ostrowie Wynik 18/09/2020 - Polska
Nasadzenie i pielęgnacja 75 sztuk drzew w ciągu ul. Gniewkowskiej w Toruniu, w ramach kompensaty przyrodniczej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu" Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 28/09/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
„WYBÓR OPERATORA DLA ZADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY PSZCZYNA – ETAP III NA LATA 2020 - 2021” Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 28/09/2020, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie koncepcji technologicznej kompostowni odpadów dla ZUOK w Hryniewiczach wraz z wykonaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia/raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskaniem decyzji administracyjnych wraz z opcją Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 02/10/2020, godz. 11:00 podlaskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – ręczne wycinanie podrostu drzew i krzewów oraz zebranie, i wywiezienie biomasy na obszarze Obrębu Ochronnego Basenu Dolnego (działka nr 412/1 obręb ewidencyjny Nowa Wieś – Bagno Ławki, Gmina Trzcianne) Wynik 18/09/2020 - Polska
Nadzór autorski nad realizacją inwestycji pn. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” Wynik 18/09/2020 - Polska
Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik-Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przetarg publiczny TED 18/09/2020 22/10/2020, godz. 08:00 małopolskie
Usługa oceny stanu ochrony ssaków w obszarach Natura 2000 Wynik 18/09/2020 - wielkopolskie
Poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez LP. Wynik 18/09/2020 - podlaskie
Monitoring stanu ochrony gatunków ptaków w obszarach Natura 2000 – etap II Wynik 18/09/2020 - wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.