Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1658 wyników.
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – koszenie, wycinanie odrośli z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy w obrębach: Lipsk, Ostrowie Wynik 18/09/2020 - Polska
Nasadzenie i pielęgnacja 75 sztuk drzew w ciągu ul. Gniewkowskiej w Toruniu, w ramach kompensaty przyrodniczej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu" Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 28/09/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
„WYBÓR OPERATORA DLA ZADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY PSZCZYNA – ETAP III NA LATA 2020 - 2021” Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 28/09/2020, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie koncepcji technologicznej kompostowni odpadów dla ZUOK w Hryniewiczach wraz z wykonaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia/raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskaniem decyzji administracyjnych wraz z opcją Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 02/10/2020, godz. 11:00 podlaskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – ręczne wycinanie podrostu drzew i krzewów oraz zebranie, i wywiezienie biomasy na obszarze Obrębu Ochronnego Basenu Dolnego (działka nr 412/1 obręb ewidencyjny Nowa Wieś – Bagno Ławki, Gmina Trzcianne) Wynik 18/09/2020 - Polska
Nadzór autorski nad realizacją inwestycji pn. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” Wynik 18/09/2020 - Polska
Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik-Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przetarg publiczny TED 18/09/2020 22/10/2020, godz. 08:00 małopolskie
Usługa oceny stanu ochrony ssaków w obszarach Natura 2000 Wynik 18/09/2020 - wielkopolskie
Poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez LP. Wynik 18/09/2020 - podlaskie
Monitoring stanu ochrony gatunków ptaków w obszarach Natura 2000 – etap II Wynik 18/09/2020 - wielkopolskie
Opracow. dok. dla przedsięwzięcia pn.: Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa–Karczew–Wilga–Maciejowice–Dęblin–Puławy wraz z rozbudową drogi dojazdowej do mostu Inna informacja 18/09/2020 30/09/2020, godz. 08:00 lubelskie
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Wynik 18/09/2020 - mazowieckie
Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego w celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń pomiarowych na stacjach automatycznych krajowej sieci monitoringu Wynik 18/09/2020 - mazowieckie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa obejścia m. Karlino w ciagu drogi wojewódzkiej nr 163 Wynik 18/09/2020 - zachodniopomorskie
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Lidzbarska PLH280012 w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez... Przetarg publiczny TED 18/09/2020 23/10/2020, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
Usługa wykonania działań ochronnych w rezerwacie przyrody Miranowo (gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie) Wynik 18/09/2020 - wielkopolskie
Opracowanie STEŚ z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94” wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach Wynik 18/09/2020 - dolnośląskie
Wykonywanie usług w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Stąporków” – II postępowanie Wynik 18/09/2020 - świętokrzyskie
Wykonywanie usług wykaszania i odkrzaczania siedlisk przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Barycz w latach 2020–2021 Wynik 18/09/2020 - świętokrzyskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura – 2000 Rogalińska Dolina Warty – polegających na ręcznym usuwaniu czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) w 2020 roku Wynik 18/09/2020 - wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.