Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1100 wyników.
Wykonanie ekspertyzy pn. „Koncepcja poprawy stosunków wodnych w rezerwacie przyrody „Uroczysko Wrzosy” Wynik 04/08/2021 - dolnośląskie
Opracowanie planu zadań ochronnych (koordynacja + ekspertyzy przyrodnicze) dla obszarów Natura 2000: Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102, Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072 ... Wynik 04/08/2021 - dolnośląskie
Zlecenie ekspertyz przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 oraz Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 Wynik 04/08/2021 - dolnośląskie
Przegląd hydrantów sieci wodociągowej wraz z badaniem ciśnienia i wydajności Przetarg publiczny TED 04/08/2021 03/09/2021, godz. 08:45 mazowieckie
Dokumentacja na remonty obiektów hydrotechnicznych - "Odmulenie Wdy na odcinku od km 85 (m. Smolniki) do km 118 (m. Czarne) - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia” Przetarg publiczny BZP 03/08/2021 11/08/2021 mazowieckie
Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika Przetarg publiczny BZP 03/08/2021 12/08/2021 śląskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów – Kraśnik – Wyżnianka – Olbięcin” Wynik 03/08/2021 - lubelskie
Koszenie łąk z usuwaniem drzew i krzewów oraz ich odrośli z obszaru rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki” Przetarg publiczny BZP 03/08/2021 11/08/2021 pomorskie
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną Wynik 03/08/2021 - podlaskie
Konserwacja wałów zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem Wynik 03/08/2021 - mazowieckie
Badania szczegółowe zanieczyszczenia powierzchni ziemi Zapytanie ofertowe 03/08/2021 05/08/2021, godz. 12:00 wielkopolskie
Budowa Parku Przyrodniczo – Edukacyjnego „Park Nadpiliczny” wraz z renaturalizacją starorzecza i obszarów przyległych Zapytanie ofertowe 03/08/2021 17/08/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 12 sztuk drzew Zapytanie ofertowe 03/08/2021 06/08/2021, godz. 00:00 podkarpackie
Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich - Działania ochronne w rezerwatach i na wrzosowiskach na terenie Nadleśnictwa Woziwoda i Nadleśnictwa Tuchola w latach 2021 - 2024 Przetarg publiczny TED 03/08/2021 09/09/2021, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie
Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce - odłów jastrzębi Licytacja 03/08/2021 06/08/2021, godz. 09:00 Polska
Wykonanie obserwacji hydromorfologicznych na jednolitych częściach wód powierzchniowych województwa zachodniopomorskiego w 2021 roku (prace terenowe i kameralne) Przetarg publiczny BZP 02/08/2021 10/08/2021 mazowieckie
„GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021 WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM MAP AKUSTYCZNYCH” Wynik 02/08/2021 - łódzkie
Organizacja punktów konsultacyjnych z ekspertami ekologicznymi Przetarg publiczny BZP 02/08/2021 11/08/2021 kujawsko-pomorskie
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew Zapytanie ofertowe 02/08/2021 06/08/2021 podkarpackie
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych Licytacja 02/08/2021 05/08/2021, godz. 10:00 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.