Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1270 wyników.
Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, opracowań fitosocjologicznych dla nadleśnictw: Oborniki Śląskie oraz Oława Przetarg publiczny TED 24/02/2021 22/03/2021, godz. 09:00 dolnośląskie
Utrzymanie wału przeciwpowodziowego na rzece Wkrze na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie Wstępne ogłoszenie 24/02/2021 - warmińsko-mazurskie, warszawski stołeczny
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004, Lasy Cisowsko–Orłowińskie PLH260040 – etap IV Wynik 24/02/2021 - Kaliski, świętokrzyskie, Kielecki
Działania związane z ochroną głuszca w Nadleśnictwie Węgliniec – znakowanie siatek ogrodzeniowych. D Wynik 24/02/2021 - lubuskie, Jeleniogórski
„Opracowanie map do celów projektowych w ramach zadania: „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej Licytacja 24/02/2021 04/03/2021, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie operatów wodnoprawnych Licytacja 24/02/2021 03/03/2021, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami Przetarg publiczny BZP 23/02/2021 03/03/2021 lubelskie
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy Wynik 23/02/2021 - Bydgosko-toruński, Gdański
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku MDK nr 5 przy ul. Krysiewiczowej 8 w Bydgoszczy Wynik 23/02/2021 - Bydgosko-toruński
Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie Wstępne ogłoszenie 23/02/2021 - warmińsko-mazurskie, Makroregion Województwo Mazowieckie, warszawski stołeczny
Wykonanie dok. projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku SP nr 41 z oddziałami sportowymi, ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy Wynik 23/02/2021 - Bydgosko-toruński, Gdański
Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z kotłów wodnych Licytacja 23/02/2021 26/02/2021, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Pasmo Krowiarki PLH020019, Góry Orlickie PLH020060, Góry Bardzkie PLH020062, Dolina Łachy PLH020003, Czarne Urwisko Koło Lutyni PLH020033 Wynik 22/02/2021 - dolnośląskie
Opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Miasto Zapytanie ofertowe 19/02/2021 26/02/2021, godz. 14:00 śląskie
Opracowanie operatów wodnoprawnych na korzystanie z wód dla śluz Licytacja 19/02/2021 01/03/2021, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Podział działki Licytacja 19/02/2021 26/02/2021, godz. 12:00 świętokrzyskie
Całoroczne usuwanie tam bobrowych i zatorów Przetarg publiczny BZP 19/02/2021 02/03/2021 Miasto Warszawa
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Licytacja 18/02/2021 25/02/2021, godz. 13:00 podkarpackie
Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13 Zapytanie ofertowe 17/02/2021 01/03/2021, godz. 10:00 dolnośląskie
Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inna informacja 17/02/2021 19/02/2021, godz. 08:00 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.