Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1422 wyników.
„Obsługa operatorska lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2021-2022.” Przetarg publiczny TED 20/10/2021 16/11/2021, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Obsługa i utrzymanie budowli piętrzących do realizacji nawodnień na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu Wynik 20/10/2021 - mazowieckie, lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Dokumentów Przetargowych Wynik 20/10/2021 - lubelskie, pomorskie
Wybór Generalnego Projektanta Architektury dla Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. Inna informacja 20/10/2021 21/10/2021, godz. 17:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn:Rozbudowa DW 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa od km ok. 27+820 (m.Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) Przetarg publiczny TED 20/10/2021 17/11/2021, godz. 09:00 lubelskie
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2019 – 2020 oraz wojewódzkiego programu ochrony środowiska Wynik 19/10/2021 - mazowieckie
Sporządzenie strategicznych map hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie mazowieckim. Wynik 19/10/2021 - mazowieckie
Wykonanie trawników ekologicznych przy ul. Białobrzeskiej i Dickensa na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Wynik 19/10/2021 - mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali magazynowej odpadów, optymalizacja istniejących powierzchni magazynowych odpadów w ZUOK w Hryniewiczach Wynik 19/10/2021 - podlaskie
Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnopraw. na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonwanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Krzna - NW Biała Podlaska – 2 części Wynik 19/10/2021 - mazowieckie
Działania ochrony czynnej wraz z monitoringiem na siedliskach nieleśnych w obszarze Natura 2000 Suchy MłynPLH240016. Monitoring przedmiotów ochrony – gatunki Wynik 19/10/2021 - śląskie
,, Sporządzenie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody: „Hajnik”, „Okopy Konfederackie”, „Mogielica” i „Diable Skały”. Wynik 19/10/2021 - małopolskie
Oznakowanie rezerwatów tablicami urzędowymi Wynik 19/10/2021 - opolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Licytacja 19/10/2021 25/10/2021, godz. 23:00 zachodniopomorskie
Budowa przydomowych ekologicznych oczyszczalnią ścieków w systemie projektuj i buduj Przetarg niepubliczny 19/10/2021 29/10/2021, godz. 10:00 wielkopolskie
Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych Przetarg niepubliczny 19/10/2021 03/11/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Działania ochronne realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” Wynik 19/10/2021 - podlaskie
Konserwacja rzeki Czyżówka "Kanał Ożarów - Wisła" Wynik 19/10/2021 - mazowieckie, świętokrzyskie
„Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla wybranych obszarów Natura 2000 z podziałem na 11 części” Wynik 19/10/2021 - zachodniopomorskie
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta Wynik 19/10/2021 - zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.