Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1630 wyników.
System zautomatyzowanego monitoringu aplikacji środowiska IT Zapytanie ofertowe 24/11/2020 30/11/2020, godz. 12:00 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na odcinku DK44 (ulica Gliwicka) w Mikołowie od km 14+900 do km 16+900” Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 08/12/2020, godz. 09:30 śląskie
Zwiększenie zdolności retencyjnej na rzekach w zlewni Pilicy na terenie województwa łódzkiego - opracowanie operatów wodnoprawnych część 3 i część 4 Wynik 23/11/2020 - Polska
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapytanie ofertowe 23/11/2020 27/11/2020, godz. 14:00 podlaskie
Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Zapytanie ofertowe 23/11/2020 02/12/2020, godz. 15:30 zachodniopomorskie
Badania środowiska gruntowo-wodnego Zapytanie ofertowe 23/11/2020 26/11/2020, godz. 12:00 śląskie
Monitoring wykorzystania przejść dla zwierząt dla drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego od km 49+973,53 do km 75+212 przez okres 3 lat. Wynik 23/11/2020 - Polska
„Wykonanie audytu energetycznego, projektu technicznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Siemianowice Śląskie w ramach projektu RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, Poddziałania 4.5.1- Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 pod nazwą - Jasno, bezpiecznie i ekologicznie - wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii ETAP II” Wynik 23/11/2020 - Polska
Monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery na stacjach w Łebie, Jarczewie i na Śnieżce dla potrzeb EMEP, GAW/WMO i Helcom w latach 2021–2022. Wynik 23/11/2020 - mazowieckie
Opracowanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla planowanej budowy budynku urzędu miejskiego w Gościnie, w systemie budynku pasywnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 322/7, 322/10, 322/9, 322/7, obręb Miasto Gościno oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy. Wynik 23/11/2020 - Polska
Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego Wynik 23/11/2020 - podlaskie
Zamówienie cząstkowe nr 8 – „Budowa linii kolejowych nr 54 i 56 na odc. Trawniki – Krasnystaw Miasto i Wólka Orłowska – Zamość” Wynik 23/11/2020 - mazowieckie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004, Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 – etap IV Inna informacja 23/11/2020 14/12/2020, godz. 08:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – etap III Wetlina – Ustrzyki Górne” Przetarg publiczny TED 23/11/2020 29/12/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Licytacja 20/11/2020 23/12/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Utrzymanie rzek w ZZ Sandomierz – Utrzymanie cieku Struga Piestrzecka, Utrzymanie cieku Struga Zborowska, Utrzymanie cieku Dopływ spod Badrzychowic Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 30/11/2020, godz. 10:30 mazowieckie
Pomiary osadów i prace eksploatacyjne w zbiornikach oraz czyszczenie komór Zapytanie ofertowe 20/11/2020 04/12/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Usługa budowlanego nadzoru inwestorskiego, nadzoru przyrodniczego w tym prowadzenia monitoringu przyrodniczego i zarządzania realizacją inwestycji pn. „Budowa gazociągu Goleniów–Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi (postępowanie podzielone na dwie części) Wynik 20/11/2020 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – etap II Cisna–Wetlina” Przetarg publiczny TED 20/11/2020 04/01/2021, godz. 08:00 podkarpackie
Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Wyszogrodzie – Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 3 części Wynik 20/11/2020 - mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.