Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1629 wyników.
Usuwanie awarii, monitoring i czyszczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i cieplnej Zapytanie ofertowe 07/08/2020 20/08/2020, godz. 12:00 Miasto Warszawa
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę windy zewnętrznej dla budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 51 Zapytanie ofertowe 07/08/2020 18/08/2020 Polska
Sporządzenie opracowania, będącego podstawą do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 17/08/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 18/08/2020, godz. 11:15 wielkopolskie
Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na nieruchomościach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 18/08/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – ręczne koszenie z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy w obrębach: Szuszalewo (S3, S4/2020), Lipsk (L13/2020) Wynik 07/08/2020 - Polska
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – ręczne koszenie, wycinanie odrośli z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy w obrębach: Szuszalewo, Jałowo Wynik 07/08/2020 - Polska
Dostawa i wymiana 2 szt. drzwi płytowych na drzwi akustyczne 37 dB Licytacja 06/08/2020 12/08/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Usługa wykonania badań wody w dwóch nieckach basenowych Licytacja 06/08/2020 13/08/2020, godz. 12:00 Miasto Wrocław
Uszycie przedmiotów ekologicznych z dostarczonego przez Zamawiającego materiału typu baner stosując upcycling (wykorzystanie przetworzonych wtórnie odpadów). Zapytanie ofertowe 06/08/2020 13/08/2020 małopolskie
Wykonanie działań ochrony czynnej w 7 rezerwatach przyrody województwa podkarpackiego. Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 20/08/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – koszenie, wycinanie odrośli z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy w obrębach: Lipsk, Ostrowie Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 17/08/2020, godz. 10:30 podlaskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – koszenie, wycinanie odrośli z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy w obrębach: Lipsk, Ostrowie Wynik 06/08/2020 - Polska
Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu Wynik 05/08/2020 - Polska
Świadczenie usług polegających na szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych. Wynik 05/08/2020 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa dla dróg gminnych na obszarze strefy rozwoju przedsiębiorczości Niedźwiada-Ostrówek” Wynik 05/08/2020 - Polska
Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S7 na odc. obwodnicy Radomia od km 0+000,00 do km 24+650,00. Wynik 05/08/2020 - Polska
Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 29 grudnia 2019 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: WRL.6224-1/16/2009 udzielonej przez Starostę Dębickiego dnia 30.12.2009 r. dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku od km 60+126 – 62+620 w miejscowości Dębica” – II przetarg Przetarg publiczny BZP 05/08/2020 13/08/2020, godz. 10:00 podkarpackie
„Wsparcie eksperckie – doradztwo w trakcie realizacji badań w ramach projektu p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (branże: chemiczna oraz gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja) – pierwsza edycja badań” Zapytanie ofertowe 05/08/2020 13/08/2020 Polska
Stworzenie prototypu bezzałogowego statku powietrznego (drona) na cele ochrony przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa ludzi. Zapytanie ofertowe 05/08/2020 13/08/2020 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.