Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znaleziono 1828 wyników.
Wykonanie ekspertyzy dot. opracowania Tymczasowych Celów Ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 z wyłączeniem pow. Wigierskiego Parku Narodowego Przetarg publiczny BZP 10/08/2022 19/08/2022 podlaskie
Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim Przetarg publiczny BZP 10/08/2022 29/08/2022 mazowieckie
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru będących w administrowaniu Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – numer postępowania: 29/ZP/22. Wstępne ogłoszenie 10/08/2022 - mazowieckie
Ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie Korekta 10/08/2022 17/08/2022, godz. 11:00 mazowieckie
„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Nowy Targ” – z podziałem na 8 części zamówienia” Wynik 10/08/2022 - mazowieckie
Opracowanie planu zadań ochronnych (....) dla części obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011 położonej poza Babiogórskim Parkiem Narodowym. Przetarg publiczny BZP 10/08/2022 30/08/2022 małopolskie
Przeprowadzenie ekspertyzy przedwykonawczej na obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko - Nowotarskie PLH120016 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn...." Wynik 10/08/2022 - małopolskie
Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach własnych działek w obrębie Spała – obszar dawnego PGR Wynik 10/08/2022 - łódzkie
Zmiana sposobu zasilania budynków z węglowego na ogrzewanie ekologiczne (...) budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wolności 8 i 10 w Rudzie Śląskiej dla SRK S.A. Przetarg publiczny BZP 10/08/2022 26/08/2022 śląskie
Opracowanie Strategicznej mapy hałasu miasta Zabrze Wynik 10/08/2022 - śląskie
Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Sajna poprzez naprawę jazu Pleśno w km 28+425 Wynik 10/08/2022 - warmińsko-mazurskie
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu DW 958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wynik 10/08/2022 - małopolskie
Opracowanie operatów wodnoprawnych dla wybranych obiektów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Przetarg publiczny TED 10/08/2022 12/09/2022, godz. 09:00 mazowieckie
Wykonanie rekultywacji zdegradowanych terenów zielonych w rejonach C, D, E, J, K, L, M, N Wrocławia o łącznej powierzchni nie większej niż 1 000,00 m², stanowiących własność Gminy Wrocław Wynik 09/08/2022 - dolnośląskie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo. (2) Przetarg publiczny BZP 09/08/2022 24/08/2022 pomorskie
Wymiana ogrodzeń ochronno-naprowadzających przy przejściach dla zwierząt przy drodze ekspresowej S8 odcinek Wiśniewo – Mężenin Wynik 09/08/2022 - podlaskie
Sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem Zapytanie ofertowe 09/08/2022 23/08/2022, godz. 00:00 opolskie
Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [...] Przetarg publiczny BZP 09/08/2022 23/08/2022 kujawsko-pomorskie
Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I Korekta 09/08/2022 01/09/2022, godz. 10:00 lubelskie
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku-część 1-Nadzór Wodny Węgorzewo,2–Nadzór Wodny Giżycko,3–Nadzór Wodny Kolno Przetarg publiczny TED 09/08/2022 08/09/2022, godz. 11:00 podlaskie, warmińsko-mazurskie

Wyświetlony profil jest ustawieniem standardowym.
Podczas aktywowania darmowego testu wybieramy standardowy profil lub tworzymy nowy, według odpowiednich słów kluczowych, fraz, kodów CPV czy województw.