Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1457 wyników.
WYKONANIE EKSPERTYZY DENDROLOGICZNEJ 13 DRZEW Zapytanie ofertowe 29/05/2020 06/06/2020, godz. 16:00 Miasto Warszawa
Wykonanie toreb wielokrotnego użytku oraz przeprowadzeniu akcji informacyjnej promującej pro-ekologiczne postawy. Zapytanie ofertowe 29/05/2020 10/06/2020, godz. 15:00 Miasto Warszawa
Wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych Zapytanie ofertowe 29/05/2020 18/06/2020, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda. Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 11:45 warmińsko-mazurskie
Wykonanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód rzeki Samy, Strugi Sokołowskiej, Rzeki Ciemnicy, Kanału Ulgi I, Rzeki Mała Wełna, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry, rzeki Samicy Stęszewskiej na terenie działania Zarządu Zlewni w Poznaniu Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 09/06/2020, godz. 11:00 wielkopolskie
Wykonanie usługi pn. Wybrane elementy Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego” Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie – etap II, część II - Wykonanie usługi związanej z oznakowaniem ścieżek oraz dostawą budek dla nietoperzy Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
„KOSZENIE PŁATÓW SZCZAWIU ALPEJSKIEGO WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY W 2020 ROKU NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH ZADANIA „DZIAŁANIA CZYNNEJ OCHRONY - UTRZYMANIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO PROJEKTU LIFE+ BESKIDY” Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 śląskie
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 10/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Usługa analiz poziomu kortykosteronu w nieinwazyjnych próbach biologicznych pochodzących od głuszców wraz z interpretacją wyników, realizowana w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Funduszu Leśnego. Wynik 29/05/2020 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków” Wynik 29/05/2020 - Polska
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa mostu w m. Polanów w ciągu drogi woj. nr 205 w km 52+856 Wynik 29/05/2020 - zachodniopomorskie
Usługa sporządzenia dokumentacji do weryfikacji granic oraz planu ochrony rezerwatu przyrody „Kozie Brody” Przetarg publiczny TED 29/05/2020 29/06/2020, godz. 09:30 wielkopolskie
Wykonanie dok. proj.-koszt. termomodernizacji i przebudowy infrastruktury tech. wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku: 1) Przedszkola nr 59, ul. Braniewska 8, 2) SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4 Wynik 29/05/2020 - kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 205 k/m Darłowo na odcinku od km 5+100 do km 5+350 Wynik 29/05/2020 - zachodniopomorskie
Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu ochrony oraz oceny wpływu zrealizowanych działań ochronnych na dwa siedliska przyrodnicze województwa lubuskiego: 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska Przetarg publiczny TED 29/05/2020 13/07/2020, godz. 08:00 lubuskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa przepustu k. m. Jeziorki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w km 28+402 Wynik 29/05/2020 - zachodniopomorskie
Wykonanie działań ochronnych w opolskich rezerwatach przyrody w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa Inna informacja 29/05/2020 15/06/2020, godz. 09:00 opolskie
Wykonanie ekspertyz siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin w obszarach Natura 2000: Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032, Dolina Swędrni PLH300034, Dolina Łobżonki PLH300040, Ostoja Przemęcka Przetarg publiczny TED 29/05/2020 29/06/2020, godz. 08:30 wielkopolskie
Ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029 Przetarg publiczny TED 29/05/2020 29/06/2020, godz. 10:30 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.