Gospodarka odpadami - ogłoszenia

przetargi odpady, przetargi odpady komunalne, przetargi odpady medyczne, przetarg odpady, przetarg odpady komunalne, przetargi gospodarka odpadami, przetarg na odbiór odpadów

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 6157 wyników.
Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych i dzierżawy pojemników Przetarg niepubliczny 27/10/2021 10/11/2021, godz. 11:00 podlaskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą kontenerów Zapytanie ofertowe 27/10/2021 03/11/2021, godz. 09:00 śląskie
Odbiór, odzysk i unieszkodliwienie odpadów: skratki oraz piasek z piaskowników Licytacja 27/10/2021 16/11/2021, godz. 11:00 śląskie
Wykonanie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych Przetarg niepubliczny 27/10/2021 03/11/2021, godz. 10:00 opolskie
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i budowlanych Zapytanie ofertowe 27/10/2021 03/11/2021, godz. 11:00 mazowieckie
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Zapytanie ofertowe 27/10/2021 04/11/2021, godz. 10:00 podkarpackie
USŁUGI ODBIORU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Licytacja 27/10/2021 02/11/2021, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze Stacji Przeładunkowych w Polskiej Wsi, Medynach i Trelkowie - odpady o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 16 02 013* Wynik 27/10/2021 - łódzkie, warmińsko-mazurskie
Odbiór i przetwarzanie odwodnionego ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego powstającego w GOS ŁAM Wynik 27/10/2021 - łódzkie, kujawsko-pomorskie
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Kalisza Wynik 27/10/2021 - wielkopolskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 20 01 21* - Odpady fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Wynik 27/10/2021 - warmińsko-mazurskie
Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Inna informacja 27/10/2021 23/11/2021, godz. 10:00 wielkopolskie
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice Inna informacja 27/10/2021 19/11/2021, godz. 09:00 śląskie
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, za Inna informacja 27/10/2021 08/11/2021, godz. 10:30 dolnośląskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 (popiół) Inna informacja 27/10/2021 05/11/2021, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Herby w roku 2022 Inna informacja 27/10/2021 04/11/2021, godz. 12:00 śląskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki Inna informacja 27/10/2021 17/11/2021, godz. 10:00 dolnośląskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodyw latach 2022 - 2023 Inna informacja 27/10/2021 22/11/2021, godz. 10:00 Polska
Zakup usługi na odbiór, transport i przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie Wynik 27/10/2021 - kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Zamówienie o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp do zamówienia pn. „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Zwoleniu” Wynik 27/10/2021 - mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.