Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne - ogłoszenia

przetargi sprzątanie, przetargi utrzymanie czystości, przetargi deratyzacja, przetargi dezynsekcja, przetargi gospodarka odpadami, przetargi odpady niebezpieczne, przetargi utylizacja odpadów, przetargi wywóz śmieci, przetargi odśnieżanie, przetargi zimowe utrzymanie dróg

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Prace remontowe budynków trafostacji nr 42,150, 202, 220 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwycięstwa w Darłowie Wynik 16/09/2021 - zachodniopomorskie
Usługi gospodarczo – porządkowe w SGZOZ w Chełmku Wynik 16/09/2021 - małopolskie
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie w sezonie 2021/2022 Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 30/09/2021 podkarpackie
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica Wynik 16/09/2021 - lubelskie
Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 24/09/2021 lubelskie
Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 24/09/2021 śląskie
Wykonanie obserwacji hydromorfologicznych na jednolitych częściach wód powierzchniowych województwa zachodniopomorskiego w 2021 roku (prace terenowe i kameralne) Wynik 16/09/2021 - mazowieckie
Usługi odbioru, załadunku i wywozu nieczystości komunalnych stałych segregowanych i niesegregowanych z terenu "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach Wynik 16/09/2021 - łódzkie
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Olesno Wynik 16/09/2021 - opolskie
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura2000 MazurskieBagna PLH280054, OstojaIławska PLH280053, WarmińskieBuczyny PLH280033–3zad. Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 22/09/2021 warmińsko-mazurskie
Świadczenie usług transportu odpadów z miejsca powstawania do miejsca składowania oraz rozwożenia piasku i środków chemicznych przeznaczonych do usuwania skutków gołoledzi w okresie zimowym Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 24/09/2021 zachodniopomorskie
Opracowanie Publikacji - Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Wynik 16/09/2021 - świętokrzyskie
Roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle Wynik 16/09/2021 - mazowieckie
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe - postępowanie II Wynik 16/09/2021 - podlaskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych oraz makulatury i opakowań tekturowych z nieruchomości z Woj. Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 27/09/2021 podkarpackie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Rząśnik w 2022 roku Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 24/09/2021 mazowieckie
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z transportem Wynik 16/09/2021 - podlaskie
Usługa sprzątania i utrzymania czystości II/ 2021 Wynik 16/09/2021 - łódzkie
Zakup zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 23/09/2021 podkarpackie
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Działoszyce” Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 24/09/2021 świętokrzyskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Odśnieżanie, Sprzątanie, Usługi kominiarskie, Usługi pralnicze, Usługi środowiska naturalnego, Gospodarka odpadami, Utrzymanie dróg, Utrzymanie kanalizacji i podobne, Utylizacja nieczystości.