Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne - ogłoszenia

przetargi sprzątanie, przetargi utrzymanie czystości, przetargi deratyzacja, przetargi dezynsekcja, przetargi gospodarka odpadami, przetargi odpady niebezpieczne, przetargi utylizacja odpadów, przetargi wywóz śmieci, przetargi odśnieżanie, przetargi zimowe utrzymanie dróg

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na Cmentarzu Zapytanie ofertowe 06/04/2022 20/04/2021, godz. 15:00 mazowieckie
Wykonanie usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego w 2022 r. Wynik 20/01/2022 - pomorskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelechlinek Wynik 20/01/2022 - łódzkie
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie Wynik 20/01/2022 - lubuskie
Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pasami eksploatacyjnymi, położonych na terenie m.st. Warszawy w latach 2022-2023 Wynik 20/01/2022 - mazowieckie
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRALNICZEJ DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE . Wynik 20/01/2022 - łódzkie
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nysa, zagospodarowanie tych odpadów oraz organizacja i prowadzenie PSZOK Wynik 20/01/2022 - opolskie
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna” Wynik 20/01/2022 - podkarpackie
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – etap 4” Wynik 20/01/2022 - śląskie
Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniew Wynik 20/01/2022 - mazowieckie
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w 2022 roku, znak sprawy: ZP.2711.38.2021 Wynik 20/01/2022 - małopolskie
Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych na rzecz Urzędu Miasta w Chorzowie w 2022r. Wynik 20/01/2022 - śląskie
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wynik 20/01/2022 - lubelskie
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości zarządzanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe Wynik 20/01/2022 - małopolskie
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 1 AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Wynik 20/01/2022 - lubuskie
II postępowanie: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02. Wynik 20/01/2022 - mazowieckie
Stałe kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Wynik 20/01/2022 - świętokrzyskie
Oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, dróg, promenad, chodników i parkingów oraz schodów na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2022 r. Wynik 20/01/2022 - śląskie
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych w obrębie nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Powiat Mielecki i wybrane Jednostki Organizacyjne Powiatu Mieleckiego Wynik 20/01/2022 - podkarpackie
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych w obrębie nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Powiat Mielecki i wybrane Jednostki Organizacyjne Powiatu Mieleckiego Wynik 20/01/2022 - podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Odśnieżanie, Sprzątanie, Usługi kominiarskie, Usługi pralnicze, Usługi środowiska naturalnego, Gospodarka odpadami, Utrzymanie dróg, Utrzymanie kanalizacji i podobne, Utylizacja nieczystości.