Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2017 wyników.
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej sieci zrównoważonych tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy Konkurs ofert 09/07/2020 23/07/2020, godz. 14:30 wielkopolskie
Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z montażem oświetlenia w formule zaprojektuj i wybuduj Zapytanie ofertowe 09/07/2020 23/07/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną Zapytanie ofertowe 09/07/2020 17/07/2020, godz. 15:00 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego Zapytanie ofertowe 09/07/2020 17/07/2020, godz. 12:00 świętokrzyskie
Dostawa mapy sytuacyjnej do celów projektowych Licytacja 09/07/2020 16/07/2020, godz. 10:00 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Zagospodarowanie terenu wraz ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej Budowa placu zabaw Budowa wiaty – zadaszenie Licytacja 09/07/2020 16/07/2020, godz. 09:00 Polska
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy skweru osiedlowego Licytacja 09/07/2020 17/07/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Nadzór hydrogeologiczny Licytacja 08/07/2020 15/07/2020, godz. 13:00 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynku nr 20 wraz z przyległymi chodnikami oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nawierzchni utwardzonych i obiektów budowlanych na terenie kompleksu wojskowego Licytacja 08/07/2020 27/07/2020, godz. 09:30 Miasto Warszawa
Wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, pomiarów ruchu, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 08/07/2020 15/07/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zapytanie ofertowe 08/07/2020 16/07/2020, godz. 14:00 małopolskie
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Dokumentacji projektowej, Przedmiaru robót, Kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce Zapytanie ofertowe 08/07/2020 15/07/2020, godz. 11:00 śląskie
Wykonanie badań szczegółowych jakości gleby i ziemi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) dla dz. nr ew. 1/40 obręb 136 w Bydgoszczy oraz wykonanie badań jakości wód podziemnych dla dz. nr ew. 1/40, 1/81, 1/84 i 1/86 obręb 136 w Bydgoszczy Przetarg publiczny BZP 08/07/2020 16/07/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 354/25 oraz działki 354/2 Obręb Bobolice Gmina Ząbkowice Śląskie Przetarg publiczny BZP 08/07/2020 16/07/2020, godz. 12:00 dolnośląskie
Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemyślu Przetarg publiczny BZP 08/07/2020 17/07/2020, godz. 08:30 podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego Zapytanie ofertowe 08/07/2020 20/07/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej kompleksu administracyjno-biurowego Zapytanie ofertowe 08/07/2020 22/07/2020, godz. 11:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Zapytanie ofertowe 08/07/2020 16/07/2020, godz. 12:00 podkarpackie
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny Przetarg publiczny BZP 08/07/2020 16/07/2020, godz. 11:00 lubelskie
Usługi konserwacji zabytkowych mebli na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Historii Radomia w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno –historycznej” Przetarg publiczny BZP 08/07/2020 17/07/2020, godz. 11:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.