Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1633 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej dot. realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego 2019 – Trampoliny ziemne Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Obsługa geodezyjna bieżących zadań wynikających z pracy urzędu oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie Miasta Krosna w 2020 r. Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 28/01/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Wykonanie map do celów projektowych Zapytanie ofertowe 17/01/2020 24/01/2020, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie podziału działek Zapytanie ofertowe 17/01/2020 31/01/2020, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości Zapytanie ofertowe 17/01/2020 31/01/2020, godz. 00:00 mazowieckie
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Licytacja 17/01/2020 18/02/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i dwóch planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego Zapytanie ofertowe 17/01/2020 30/01/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy placu zabaw Zapytanie ofertowe 17/01/2020 24/01/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Obsługa geodezyjna Gminy Licytacja 17/01/2020 31/01/2020, godz. 10:30 podkarpackie
Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice Wielkie. Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 27/01/2020, godz. 10:00 opolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego w Skierniewicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej” Wynik 17/01/2020 - Polska
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów” w ramach zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 27/01/2020, godz. 11:00 świętokrzyskie
Usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.66.2019 Wynik 17/01/2020 - Polska
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) z podziałem na 2 części. Wynik 17/01/2020 - Polska
Wykonanie zabudowy prototypowej instalacji sensorów oraz jednostki sterującej na autobusie miejskim oraz wykonanie pomiarów na potrzeby stworzenia modelu dynamicznego pojazdu w ramach projektu pt. "Innowacyjny system wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonywanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do analizy danych z sensorów Zapytanie ofertowe 17/01/2020 24/01/2020 Polska
,,Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski”-zakres I. Przetarg publiczny TED 17/01/2020 20/02/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Dostosowanie i modernizacja danych oraz Kontrola i weryfikacja danych w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce Przetarg publiczny TED 17/01/2020 20/02/2020, godz. 11:00 świętokrzyskie
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych mazowieckiego systemu informacji przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych mazowieckiego systemu Przetarg publiczny TED 17/01/2020 18/02/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Świadczenie przez certyfikowany podmiot usług w zakresie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej w strefie ruchu lotniskowego PLB S.A. – (AFIS) oraz w zakresie osłony prognostycznej lotniska (MET) Inna informacja 17/01/2020 03/02/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Nakło w gminie Lelów” Przetarg publiczny BZP 16/01/2020 29/01/2020, godz. 11:30 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.