Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1675 wyników.
„Remont instalacji fontanny” polegający na dostawie i montażu instalacji fontanny wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń - w istniejącej niecce zabytkowej sadzawki Zapytanie ofertowe 06/04/2020 20/04/2020, godz. 00:00 mazowieckie
Wykonanie badań na podstawie Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Nadzór nad pracami geodezyjnymi Zapytanie ofertowe 03/04/2020 14/04/2020 podkarpackie, Rzeszowski
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem map do celów proejktowych oraz badaniami gruntu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Bazyliszka w miejscowości Rusinowo" Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 17/04/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 16/04/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
„Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna podziału działek gruntu w obrębie Topolany, gm. Michałowo, do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1440B” Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 16/04/2020, godz. 09:30 podlaskie
„Opracowanie 19 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k” Wynik 03/04/2020 - Polska
Wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia w terenie planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni przy ul. Wojska Polskiego, dz. nr. ew. 1/3 (k.m. 46 obręb Zawiercie); 112/16; 112/27; 112/41; 112/43 (k.m. 45 obręb Zawiercie);42-400 Zawiercie w ramach zadania pn.:„Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”. Wynik 03/04/2020 - Polska
Opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntu pod drogami w podziale na 3 zadania częściowe Wynik 03/04/2020 - Polska
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa wiaduktu k/m Bełczna w ciągu drogi woj. nr 148 w km 8+050 Wynik 03/04/2020 - zachodniopomorskie
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu ... Inna informacja 03/04/2020 04/05/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego Wynik 03/04/2020 - lubuskie
Usługa wykonania dok. przedprojekt., okołoprojekt. oraz projektów bud. i wykonawczych wraz z kosztorysami dla branż architek., konstrukcyjnej, instalacyjnej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego – 2 zad. Wynik 03/04/2020 - mazowieckie
Usługa skanowania analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW oraz określenie przybliżonej georeferencji zeskanowanych materiałów fotogrametrycznych Licytacja 02/04/2020 10/04/2020, godz. 14:00 Miasto Szczecin
Postępowanie na usługę skanowania analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW oraz określenie przybliżonej georeferencji zeskanowanych materiałów fotogrametrycznych Zapytanie ofertowe 02/04/2020 10/04/2020 zachodniopomorskie
Realizacja następujących prac geodezyjnych Licytacja 02/04/2020 10/04/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Mapa sytuacyjna do celów regulacji stanu prawnego dz. Licytacja 02/04/2020 09/04/2020, godz. 12:00 świętokrzyskie
„Realizacja następujących prac geodezyjnych na terenie Miasta Krosna: 1. Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – etap II; 2. Ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie współrzędnych wysokościowych wraz z transformacją baz danych BDOT500 i GESUT do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)” Przetarg publiczny BZP 02/04/2020 10/04/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Generalny Pomiar Ruchu 2020 na odcinkach pomiarowych dróg województwa lubuskiego administrowanych przez ZDW w Zielonej Górze, na terenie zadanie 1 - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, zadanie 2 - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, zadanie 3 - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Wynik 02/04/2020 - Polska
Wykonanie prac geodezyjnych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do części 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14 i 20 zamówienia podstawowego OR-10.271.156.2018 Wynik 02/04/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.