Usługi bankowe i inwestycyjne - ogłoszenia

kredyt, pożyczki, konto bankowe, rachunek

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2136 wyników.
usługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułami, doradztwem i konsultacjami Przetarg publiczny BZP 24/01/2020 03/02/2020, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego Wynik 24/01/2020 - Polska
Kompleksowa obsługa bankowa wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym dla MPK S.A. w Krakowie na lata 2020–2025 Przetarg publiczny TED 24/01/2020 26/02/2020, godz. 10:00 małopolskie
Udzielenie krótkoterminowego kredytu rewolwingowego (odnawialnego) w walucie polskiej w kwocie do 100 000 000 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorz... Wstępne ogłoszenie 23/01/2020 30/01/2020 dolnośląskie
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 25 937 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. Wynik 23/01/2020 - mazowieckie
Kompleksowa obsługa bankowa budżety gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stanin Wynik 23/01/2020 - Polska
Przeprowadzenie dla studentów studiów licencjackich Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej Zapytanie ofertowe 23/01/2020 30/01/2020 kujawsko-pomorskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Wynik 23/01/2020 - Polska
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Poraj i jednostek organizacyjnych Gminy Poraj Wynik 23/01/2020 - Polska
„Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Rogowo na 2019 rok w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)” Wynik 23/01/2020 - Polska
Udzielenie Gminie Brenna w 2020 roku kredytu krótkoterminowego Przetarg publiczny BZP 23/01/2020 05/02/2020, godz. 10:30 śląskie
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Dostawa i montaż urządzeń do wyposażenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie”. Wynik 23/01/2020 - Polska
Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 342 757 826 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2020 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek Wstępne ogłoszenie 23/01/2020 30/01/2020 dolnośląskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przetarg publiczny BZP 22/01/2020 13/02/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Wynik 22/01/2020 - Polska
USŁUGA MEDYCZNA W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ORAZ PROWADZENIA BANKU KRWI Wynik 22/01/2020 - Polska
Udzielenie Gminie Brenna w 2020 roku kredytu krótkoterminowego Wynik 22/01/2020 - Polska
Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego Przetarg publiczny TED 22/01/2020 27/02/2020, godz. 10:00 mazowieckie
„Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego pod nazwą: „Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2021 r.”– Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie” Wynik 21/01/2020 - Polska
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1 090 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w roku budżetowym 2019 oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętego kredytu. Wynik 21/01/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.