Usługi bankowe i inwestycyjne - ogłoszenia

kredyt, pożyczki, konto bankowe, rachunek

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1756 wyników.
Organizacja i obsługa emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Zapytanie ofertowe 06/04/2020 20/04/2020, godz. 12:00 lubelskie
Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 497 516,00 zł Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 pomorskie
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na potrzeby Gminy Koluszki Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 15/04/2020, godz. 09:30 łódzkie
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 300 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w roku 2020 deficytu budżetowego związanego z finansowaniem zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy. Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 16/04/2020, godz. 12:30 lubelskie
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.234.560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 15/04/2020, godz. 10:00 pomorskie
Kredyt długoterminowy w kwocie 3 824 492,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 27/04/2020, godz. 11:00 małopolskie
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Policach Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 15/04/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 600 000,00 zł na 8 lat na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na nowo rozpoczynane inwestycje-drugie postępowanie Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 17/04/2020, godz. 10:00 małopolskie
Świadczenie zewnętrznej obsługi kasowej na rzecz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wynik 03/04/2020 - Polska
Udzielenie krótkoterminowego kredytu rewolwingowego (odnawialnego) w walucie polskiej w kwocie 100 000 000 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorzą... Inna informacja 03/04/2020 30/04/2020, godz. 09:00 dolnośląskie
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7 800 000 PLN na finansowanie deficytu budżetu Gminy Annopol oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Przetarg publiczny TED 03/04/2020 08/05/2020, godz. 08:00 lubelskie
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Siedlce i podległych jednostek organizacyjnych Wynik 03/04/2020 - mazowieckie
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 25 211 081 PLN Przetarg publiczny TED 03/04/2020 07/05/2020, godz. 07:00 podlaskie
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 000 000 PLN Przetarg publiczny TED 03/04/2020 12/05/2020, godz. 08:00 pomorskie
Przygotowanie oraz przeprowadzenie dla uczestników projektu (studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu) jednego akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2®FOUNDATION oraz egzaminem poprawkowym Zapytanie ofertowe 02/04/2020 09/04/2020 kujawsko-pomorskie
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.872.139,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina Przetarg publiczny BZP 02/04/2020 20/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2020-2024 Wynik 02/04/2020 - Polska
Dostawa ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego Wynik 02/04/2020 - Polska
Opracowanie ekspertyz przyrodniczych – Inwentaryzacja enklaw 3 obszarów Natura 2000 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” Przetarg publiczny TED 02/04/2020 11/05/2020, godz. 07:00 lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.