Nadzory budowlane - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2752 wyników.
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Utworzenie Klubu Dziecięcego Zapytanie ofertowe 07/04/2020 09/04/2020, godz. 09:00 świętokrzyskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych Zapytanie ofertowe 07/04/2020 10/04/2020, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej Zapytanie ofertowe 06/04/2020 08/04/2020, godz. 15:00 łódzkie
Usługa zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Zapytanie ofertowe 06/04/2020 15/04/2020, godz. 11:00 opolskie
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Odnawialne źródła energii Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020, godz. 09:00 śląskie
„Nadzór Inwestorski nad realizacją projektów pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Licytacja 06/04/2020 09/04/2020, godz. 10:00 Polska
Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” Licytacja 06/04/2020 08/05/2020, godz. 11:30 Miasto Szczecin
Sporządzenie ekspertyzy technicznej stropu drewnianego nad lokalem mieszkalnym Zapytanie ofertowe 06/04/2020 09/04/2020, godz. 13:00 świętokrzyskie
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych nad realizacją zadania polegającego na wykonaniu instalacji hydrantowej w budynku głównym Licytacja 06/04/2020 17/04/2020, godz. 09:00 dolnośląskie
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 lubelskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja rymanowskiego rynku” Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020 podkarpackie, Krośnieński
„Pełnienie nadzorów inwestorskich w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i konstrukcyjno – budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” Zapytanie ofertowe 06/04/2020 17/04/2020 łódzkie
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy elektrycznej do 1,2 MWe”, znak sprawy: 01/04/2020/JJ Zapytanie ofertowe 06/04/2020 21/04/2020 dolnośląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „ Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 20/04/2020, godz. 09:00 śląskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Leśnej” Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 15/04/2020, godz. 14:00 pomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Szewska w ramach zadania inwestycyjnego: „ Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Przylep” . Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 30/04/2020, godz. 10:00 lubuskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park i zbiornik wodny przy ul. Sportowej – Mickiewicza w Górze” Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 16/04/2020, godz. 12:00 dolnośląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Kokosowa w ramach zadania inwestycyjnego: „ Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep” . Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 29/04/2020, godz. 10:00 lubuskie
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Standardzie Pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gm. Ujazd” Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 17/04/2020, godz. 10:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.