Dostawa wytrząsarki z funkcją inkubacji dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wytrząsarki z funkcją inkubacji dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji pomorskie
Data publikacji 2024-02-20
Kod CPV 385000000 Aparatura kontrolna i badawcza
Numer wyniku 5266415