Transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Strzyżów
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 905200008 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
905240006 Usługi w zakresie odpadów medycznych
905133009 Usługi spalania odpadów
905120009 Usługi transportu odpadów
Numer wyniku 5265832