Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wieluń
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 349963008 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
349260004 Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
488131001 Elektroniczne tablice informacyjne
487000005 Pakiety oprogramowania użytkowego
Numer wyniku 5265821