Dostawa leków, płynów infuzyjnych i płynów do terapii nerkozastępczej na potrzeby ZOZ

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa leków, płynów infuzyjnych i płynów do terapii nerkozastępczej na potrzeby ZOZ
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Ropczyce
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 336000006 Produkty farmaceutyczne
336900003 Różne produkty lecznicze
Numer wyniku 5265799