Sukcesywne dostawy pasz i dodatków paszowych dla bydła w RZD w Werbkowicach, w podziale na 9 części zamówienia

Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywne dostawy pasz i dodatków paszowych dla bydła w RZD w Werbkowicach, w podziale na 9 części zamówienia
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Puławy
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 157000005 Pasza dla zwierząt
157100008 Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych
Numer wyniku 5265735